Спартакиада ДЮСШ

(юноши)

Футбол
1-6 ноября
Брест